RASPORED

JOGA

PILATES

Vježbe na drugim lokacijama

U donjim tablicama se nalaze rasporedi grupa na drugim lokacijama:  Solin, Omiš i Jelsa na otoku Hvaru.

Ukoliko ste u mogućnosti možete bilo koju drugu lokaciju kombinirati sa vježbama u Studiju One. Dosta polaznika redovito kombinira Studio vježbama u Solinu  i Omišu.

SOLIN

OMIŠ

 

JELSA, HVAR